Privacy reglement

Trainers in Bedrijf hecht veel waarde aan de bescherming van jouw eigen persoonsgegevens of die van jouw klanten. In dit reglement geven we aan hoe we hier mee omgaan tijdens al onze werkzaamheden waarbij we persoonlijke gegevens verwerken.

Trainers in Bedrijf houdt zich uiteraard aan de wet waaronder de AVG. Concreet betekent dit:

  • We verwerken alleen persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt
  • We houden de gegevens beperkt tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor dat doel
  • We vragen altijd eerst toestemming aan je voordat we je gegevens verwerken
  • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen
  • We geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen als je vooraf op de hoogte bent, het doel bekend is en dat je toestemming daarvoor geeft
  • We kunnen je altijd informeren welke gegevens we van je hebben vastgelegd. Je kunt ons hierover vragen stellen via het mailadres info@trainersinbedrijf.nl

Met welk doel leggen we welke gegevens vast?

  • Met opdrachtgevers leggen we een correcte opdrachtverstrekking vast en conform deze opdracht voeren we een financiĆ«le administratie. Daarvoor verwerken wij de benodigde bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en naam contactpersoon
  • Van deelnemers aan training en coaching leggen we vast een correcte  deelname, voortgang van de training en coaching en geboekte resultaten. Daarvoor verwerken wij  persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, toets- en examenresultaten
  • Van kandidaten voor een TMA Talentenanalyse stellen we TMA analyses beschikbaar aan de kandidaat. De TMA analyses worden alleen verwerkt in de TMA portal waar de kandidaat zelf een beveiligde toegang krijgt van zijn/haar analyse(s).

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Trainers in Bedrijf bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Register

Trainers in Bedrijf houdt als verantwoordelijke een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder onze verantwoordelijkheid plaatsvinden.

Jouw gegevens verwijderen?

Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Dan kun je een e-mail sturen naar info@trainersinbedrijf.nl. Natuurlijk kun je ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is:

Trainers in Bedrijf B.V.

Stationslaan 63

8071 CL Nunspeet