Volgens het woordenboek is managen (1) leiden, leidinggeven, besturen, beheren; (2) klaarspelen, rooien, voor elkaar krijgen. En daarmee wordt al heel veel duidelijk. Dat managen een  spannende cocktail is. Van beleid maken, uitvoering geven en resultaten boeken. Sturen dus, heel veel sturen. Met wind die van alle kanten komt. Nog meer sturen dus. Om bij het doel te komen. Een spannende cocktail, zeker voor de manager van het autobedrijf anno nu.

Die manager is er meestal niet volledig voor opgeleid. Vaak was het een goede medewerker die mocht doorgroeien en een afdeling of zelfs een vestiging mocht gaan leiden. En nu de verantwoording heeft over omzet, afdelingsresultaat, marktaandeel en klantentevredenheid. Die nu een veelvoud aan taken voor zijn of haar kiezen krijgt. Die daar snel op moet schakelen want de wereld om ons heen verandert razendsnel. Die beleid maakt, doelen stelt, plannen maakt, mensen aanstuurt, processen inricht en het team het werk laat doen. Een manager die het bedrijfskundig kader dus kent en toepast én people manager is en de mensen motiveert en stuurt.

Managers van deze afdelingen hebben regelmatig het gevoel dat hun fundament van managementkennis en vaardigheden versterkt kan worden. Zij willen met meer kennis, inzicht en vaardigheden de hedendaagse problemen en uitdagingen te lijf gaan. De doelgroep waar Trainers in Bedrijf op focust met een aantal gerichte trainingsprogramma’s.

Ten eerste natuurlijk met korte programma’s van een aantal dagen. Die gericht bijdragen aan het versterken van theoretische kaders of het verbeteren van vaardigheden. Ten tweede met een compleet opleidingsprogramma. Waarmee de manager ‘in één klap’ alle managementkennis en – vaardigheden verzamelt die op zijn of haar niveau nodig zijn. 100% branchegericht en zonder de overbodige ballast en hoge studiebelasting van algemene managementopleidingen of zelfs een officiële HBO opleiding. Trainers in Bedrijf heeft in de loop van de jaren 2 programma’s ontwikkeld. Een programma voor de afdelingsmanager op MBO-niveau, compleet van intake, ontwikkelen van een actieplan voor de eigen afdeling, tot en met certificering. Daarnaast een programma voor de manager die op HBO niveau zijn managementkennis en –vaardigheden branchegericht wil bijspijkeren. Waarbij de deelnemer gedurende de opleiding een compleet businessplan voor zijn afdeling of vestiging ontwikkelt en afsluitend presenteert. Kortom, twee 100% branchegerichte managementopleidingen. Voor elke organisatie die zijn managers gericht sterker wil maken.