Leren door zelf te doen en te ervaren. Je leert er het meeste van en het is nog leuk ook. Trainers in Bedrijf heeft er een aantal bijzondere producten voor ontwikkeld.

Management Simulatie Automotive

De Management Simulatie Automotive is zo’n bijzonder product. Actief leren in optima forma door manager te zijn van een fictief autobedrijf. Want, tijdens de Automotive Management Simulatie leid de deelnemer samen met een aantal collega’s een denkbeeldig bedrijf. Een aantal van dergelijke teams vormt samen een markt.

Elk team bepaalt zijn strategie, benoemt doelen, neemt beslissingen op allerlei managementgebieden voor het eerste jaar en voert deze in. Na die eerste spelronde kan elk team gelijk de resultaten zien op het gebied van omzet, winst, marktaandeel, klantentevredenheid, etc. Alsof ineens het jaar voorbij is. Net als in het echte bedrijf hebben alle beslissingen gevolgen voor het bedrijf. Maar, nu is er ruimte voor het experiment, zonder directe gevolgen voor de realiteit. En wel met een heel hoog leereffect. En de Management Simulatie Automotive biedt de deelnemers de kans om als team intensief samen te werken, te leren van elkaar en sterker te worden.

De Management Simulatie Automotive is bestemd voor iedereen die bijna real live aan de knoppen van een autobedrijf wil draaien. Bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in het managen van een dealerbedrijf of het sturen op KPI’s. Of, omdat het gewoon heel erg leuk en leerzaam is. Kortom, de Management Simulatie Automotive past zowel in een themadag voor importeursmedewerkers als in een managementprogramma voor medewerkers binnen het autobedrijf.

Oefenen van vaardigheden

Rollenspelen, voor menig deelnemer aan een training een berucht woord. Want, iedereen zit naar je te kijken, het is altijd anders dan in de echte  praktijk en – als je niet oppast – krijg je ook nog een beetje op je falie. Jammer, want rollenspelen is dé manier om vaardiger te worden. Want, mensen leren vooral door ‘af te kijken’ en daarna zelf te doen. Tijdens vaardigheidstrainingen moet er dus vooral veel te kijken en zelf te doen zijn. Maar, dan wel op een manier dat deelnemers het realistisch vinden en actief uit hun ‘comfortzone’ komen. Door altijd klein te beginnen, gewoon vanaf de eigen plek in de trainingsruimte, met gewone gesprekken zoals een interview. Door korte gesprekken te oefenen. Door altijd te werken met vaste acteurs die het klein en gewoon houden. Door veel positieve feedback te geven. Door het geleidelijk groter te maken. Door deelnemers zelf de regie te geven over het gedrag van een ander. Door geen camera te gebruiken, maar alle deelnemers ‘camera’ te laten zijn. Om ‘af te kijken’ en goede feedback te geven. Als je het echt goed doet, is een rollenspel een fantastische leervorm.

Oefenen door film maken

Trainers in Bedrijf ontwikkelde in 2011 een nieuwe werkvorm. Deelnemers krijgen in teams de opdracht om een korte film te maken over een specifiek thema. Het maken van de film is de werkvorm en geen leerdoel op zich. Het gaat om de discussie die binnen het team nodig is om het thema uit te werken, te vertalen naar een verhaal en om te zetten tot beelden. En daarmee is het een geweldige werkvorm.  Want er wordt keihard gewerkt aan mindset, inzicht en concreet gedrag rond het thema. Een werkvorm die daarmee heel goed toepasbaar is voor alle deelnemers die met veel plezier en nieuwe energie willen werken aan boeiende thema’s zoals gastheerschap, klantgerichtheid en commercie.

Actief leren

Welke werkvormen er ook worden gekozen, uitgangspunt bij het ontwerp van elke training is dat de deelnemers zo veel mogelijk worden uitgedaagd om het eigen leerproces op te pakken. En daarmee verantwoordelijk te zijn voor dat eigen leerproces. Voor elk trainingsonderwerp worden daarvoor de volgende 3 stappen doorlopen:
1. Korte theoretische inleiding
2. Een opdracht waarbij deelnemers zelf aan de slag gaan
3. Terugkoppeling van de resultaten van de opdracht met eventuele aanvullingen van de trainer
4. Vertaling naar de eigen praktijk

Een training van Trainers in Bedrijf bestaat dus niet uit enorme bergen PowerPoint dia’s. Maar wel uit een to-the-point korte theoretische inleiding van het onderwerp waarna deelnemers zelf aan de slag gaan. Waarbij de opdrachten deelnemers uitdagen, ruimte is voor leren van elkaar en zeker ook plezier. De trainers faciliteert dat proces en zorgt er voor dat de transfer naar de eigen praktijk voldoende helder wordt. Kortom, het is bij Trainers in Bedrijf actief en leuk leren!